קיטור-אחזקות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יצירת קשר עם קיטור
 
* שם:
 
* טלפון:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרוייקטים

 
מחליף חום בארובה לחימום מי הזנהמחליף חום בארובה לחימום מי הזנה
הרכבת מגנטים בדוד קיטורהרכבת מגנטים בדוד קיטור
מגנטיםמגנטים
החלפת מבער בדוד קיטורהחלפת מבער בדוד קיטור
התקנה חדשה של כניסת מים בדוד פולטון (לאחר תיקון הכניסה)התקנה חדשה של כניסת מים בדוד פולטון (לאחר תיקון הכניסה)
תיקון כניסת מיםתיקון כניסת מים
התקנת מדי גובה מים בבקבוק בדוד המכלהתקנת מדי גובה מים בבקבוק בדוד המכל
הכנת מבער גז ללקוחהכנת מבער גז ללקוח
התקנת דוד קיטור חשמליהתקנת דוד קיטור חשמלי
מחליף חוםמחליף חום
תיקון סדק בתנורתיקון סדק בתנור
מערכת חיטוימערכת חיטוי
התקנת דוד קיטור במפעל טוףהתקנת דוד קיטור במפעל טוף
עבודות ריתוךעבודות ריתוך
הרכבת מבער ויסהופ בדוד המלחיםהרכבת מבער ויסהופ בדוד המלחים
דוד קיטור לאחר שיפוץ והסבה לסולרדוד קיטור לאחר שיפוץ והסבה לסולר
דוד קיטור 6 טוןדוד קיטור 6 טון
דוד קיטור בדרך ללקוחדוד קיטור בדרך ללקוח
השכרת דוד קיטור לתחנת כוח בהקמההשכרת דוד קיטור לתחנת כוח בהקמה
מבער גזמבער גז
השכרת דוד קיטור למפעלהשכרת דוד קיטור למפעל
לוח חשמללוח חשמל
להבה במבער של דוד קיטורלהבה במבער של דוד קיטור
התקנת דוד קיטור במפעל עולם הפריהתקנת דוד קיטור במפעל עולם הפרי
מבער גזמבער גז
התקנת לוח חשמל לדוד במפעלהתקנת לוח חשמל לדוד במפעל
דוד קיטור כולל לוח חשמל ומבער גזדוד קיטור כולל לוח חשמל ומבער גז
מבערמבער
מפעלי ים המלח - השכרת דוד קיטור 6 טוןמפעלי ים המלח - השכרת דוד קיטור 6 טון
דוד קיטור למפעל תרמוקיר - 400 ק"ג קיטור לשעהדוד קיטור למפעל תרמוקיר - 400 ק"ג קיטור לשעה
מבער ICמבער IC
פתח דוד הקיטור לפני ההרכבהפתח דוד הקיטור לפני ההרכבה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מושב שדה ורבורג
טל: 7455382 - 09
פקס: 7414068 - 09
מען למכתבים: ת"ד 652, כפר-סבא 44106